Přečtěte si, jak jsme úspěšně vyřešili právní problémy

Tereza K.

Vytopili jsme souseda.

Dobry den, koupili jsme byt na hypo.nyni tyden po predani bytu jsme zdeseni jeho stavem,je neobyvatelny.radiatory popraskane,majitel v zime nechal zmrznout,nefunkcni kotel,revize 2010.vytopili jsme souseda zachodem s prohnilou rourou pod podlahou,nic nam nikdo nerekl,realitka na to koukala jak blazen,nemame kde bydlet,opravar vycislil skodu na cca 30 tis.co mame delat-skryté vady.

V případě, že se rozhodnete pro právní postup v této věci, je Vám naše advokátní kancelář, svými službami k dispozici.

Děkujeme za Váš mail a je nám líto Vaší bez pochyby nepříjemné situace týkající se bydlení. Obecně lze říci, že v případě kdy předmětný byt trpěl Vámi popsanými vadami již v době jeho koupě a nejednalo se o vady zjevné, odpovídá za takovéto vady prodávající. Je pak už otázkou konkrétních ujednání obsažených v kupní smlouvě předmětného bytu a případného předávacího protokolu se specifikací stavu bytu a také charakteru a závažnosti jednotlivých vad, zda bude prodávající povinen Vám poskytnout slevu z kupní ceny bytu odpovídající rozsahu vad, či zda zde bude dán podklad pro odstoupení od kupní smlouvy z Vaší strany. V případě, že se rozhodnete pro právní postup v této věci, je Vám naše advokátní kancelář, svými službami k dispozici.

Silvie Burešová

Mohu si sjednat výhradní pronájem koně?

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, chtěla bych si sjednat pronájem koně a nevím zdali po podepsání smlouvy mohu požadovat, aby na dotyčném koni nikdo nejezdil, pouze já jako nájemce. Zdai mám právo si o něm rozhodovat pokud budu hradit veškeré výdaje spojené s užíváním koně + nájem. Platí zde stejný model jako např u pronájmu bytu? Děkuji.

Záleží na konkrétních ujednáních nájemní smlouvy.

Děkujeme za Váš mail, na který ve stručnosti tímto reagujeme. Pro živá zvířata dle stávajících poměrů právní úpravy v České republice platí status věcí, který se projevuje ať už ve vlastnickém právu k nim tak i v právech odvozených, jako je jejich pronájem. Obecná úprava nájmu věci stanoví povinnost pronajímatele umožnit nájemci věc dočasně užívat a to buď způsobem smluveným, není li způsob ve smlouvě vymezen pak způsobem přiměřeným povaze věci. Nájemce je pak povinen umožnit pronajímateli přístup k věci za účelem její kontroly a nutné údržby a je tak nucen v tomto rozsahu strpět omezení jejího užívání. Z výše uvedeného vyplývá, že možnost užívání pronajaté věci třetími osobami za trvání nájmu se nepředpokládá a bude tak záležet na konkrétních ujednáních nájemní smlouvy. V případě potřeby jsme Vám pro jednání o obsahu plánové nájemní smlouvy, svými službami k dispozici, ať už formou poradenství či revize návrhů nájemních smluv.

Roman P

Koupili jsme pro syna OA. Podepsali kupní smlouvu, zaplatili. Cestou domů se přihodil problém.

Auto při odpočinku a opětovném nastartování zhasínalo. Kontaktovali jsme telefonicky prodávajícího. Sdělili jsme mu problém. K autu máme dva klíče do zapalování,ale jeden není funkční, protože má nejspíš vadný čip. Auto tedy zhasne!! Prodejce poradil, abychom zkusili druhý, ten funguje. Přesto jsme objevili následně další vady – na centrálním zamykání – nezamykají zadní pravé dveře, dále nefunguje naklápění světlomětů, nejdou ostřikovače, auto nám bylo deklarováno jako bez závad. Uvedené závady jsme objevili cestou domů. Auto máme krátce, navíc chceme auto nechat zkontrolovat v autorizovaném servise, aby tyto vady nebyly poslední.

Máme za skutečnost, že jsou to skryté vady – vadný klíč s nefungujícím čipem. Tyto vady shora uvedené nás prodejce ale neupozornil – zamlčel. Ostatní drobné vady, které jsme shledali na místě jsme zapsali do protokolu vad na autě. Můžeme odstoupit od kupní smlouvy z důvodu nefunkčnosti, tak důležitého prvku, jako je nefunkční klíč od zapalování. Je nám téměř k nepotřebě, prodejce nám sdělil, že se to občas stává při telefonátu. Kontaktovali jsme prodejce s problémem ihned v den koupě. Jaké máme šance na odstoupení od kupní smlouvy?? Vezme nám OA prodejce zpět bez problémů při tomto zjištění?? Oznámení telefonické je dostatečné?? Anebo bych měl oznámení zaslat písemnou formou, e-mailem do firmy. Co myslíte?? Navíc nevíme, kolik dalších vad objeví autorizovaný servis při kompletní prohlídce, kterou plánujeme. Vadu klíče, že nefunguje jsme objevili náhodou. Po důkladném prohlédnutí, byl označen bílou tečkou odspodu na plastu. Jestliže klíč nenasměrujete hrotem k sobě, není možné zjistit, který je ten funkční.

Prosím o radu, jak postupovat, aby při odstoupení od kupní smlouvy nedošlo k problémům. Můžu automobil prodejci vrátit, zkrátka mu ho odvézt zpět. Musím mu dát na vědomí, anebo bez zbytečného telefonování a psaní rovnou auto prodejci dopravit. Snad nenastanou komplikace při zpětném předání. Autem nejezdíme, sháníme rady, abychom problém urychleně vyřešili ke spokojenosti. Musíme prohlídku absolvovat, nebo můžeme rovnou odstoupit od kupní smlouvy Děkuji.

Ve Vašem případě se jedná o nákup použité věci, kdy na takovéto použité zboží se nevztahuje zákonná záruka.

Proto prodávající neodpovídá za vady, které se projeví až později, proto prodávající odpovídá za. Tímto ovšem není nikterak vyloučeno, aby byla prodávajícím poskytnuta samostatná záruka v dohodnuté délce. Ve svém dotazu uvádíte, že Vám byl automobil deklarovaný jako bez závad, krom vad sepsaných na místě do protokolu. Je tedy otázkou, jakou formou Vám bylo Vámi zmiňované deklarování nezávadnosti poskytnuto. Pokud se jednalo o prosté slovní ujištění, pak je Vaše pozice pro případné odstoupení od smlouvy relativně ztížena. Pakliže ale bylo prodávajícím písemně deklarováno, že vozidlo je bez závad, pak v případě následného prokázání vad, které vozidlo mělo již v době jeho převzetí, vzniká Vám za splnění dalších podmínek nárok na odstoupení od kupní smlouvy.

Obecně tedy platí, že prodávající odpovídá podle § 616 odst. 1 občanského zákoníku pouze za vady, které prodávaná věc má již při převzetí a kupující musí tuto skutečnost prokázat. Za takové vady se ale nepovažují vady odpovídající míře běžného opotřebení. Pokud se vada vyskytne v prvních šesti měsících po převzetí zboží, musí prokazovat bazar, že vada vznikla teprve po převzetí zboží – pokud to neprokáže, občanský zákoník stanoví v § 616 odst. 4 vyvratitelnou domněnku, že se jedná o vadu, která již existovala v době převzetí, neodporuje-li to povaze věci. Nejde však o záruku, (tou je totiž odpovědnost za vady, které se projeví až po převzetí zboží). Pokud prodávající nadto poskytl dobrovolně na výrobek i záruku, měl v záručním listu určit její podmínky. Pokud tak neučinil, použijí se pravidla zákonná. Z povahy věci plyne, že není možné uplatnit možnost řešení reklamace výměnou zboží, neboť při prodeji použitého zboží prodávající nemá kvalitativně shodný výrobek odpovídající prodanému. Proto je možné v případě vady požadovat opravu. Není-li pak oprava možná, je možné odstoupit od smlouvy. Jde-li o vadu, která nebrání řádnému užívání věci, je možné též požadovat slevu z kupní ceny. Pokud prodávající opravu v zákonem stanovené lhůtě neprovede, je možné od smlouvy odstoupit.

K Vašim dotazům bychom dále uvedli, že samotná reklamace vad musí proběhnout písemně, abyste pro případ soudního sporu disponovali důkazem o tom, že jste vady namítali. Z Vašeho dotazu ovšem není zcela patrné, zda se prodávající k reklamaci vyslovil jednoznačně zamítavě. Pokud jde o druhy závad, které uvádíte, pak tyto skutečnosti nejsou v tuto chvíli otázkou k právnímu posouzení, ale spíše otázkou na znalce, nakolik tyto závady ve smyslu § 622 odst. 2 občanského zákoníku brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako bez vady. V případě takového zjištění lze doporučit od smlouvy odstoupit.

Závěrem si Vás dovolujeme ale upozornit, že tato odpověď vychází striktně z Vámi poskytnutých informací, přičemž v případě že byste měl zájem o zjištění konkrétního postupu ve Vašem případě, pak k tomuto bychom potřebovali znát celkovou smluvní dokumentaci v této věci. V případě Vašeho zájmu se můžete zastavit v sídle naší AK, kde bychom mohli Vaši kauzu lépe zhodnotit.

Velký otazník

Potřebujete poradit?

Zeptejte se raději nyní za málo peněz než pozdě a draze. V dnešní době potřebuje každý po svém boku právní zastoupení a my Vám ho do 24h poskytneme. Stačí vyplnit krátký formumulář expresního řešení.