Přečtěte si, jak jsme úspěšně vyřešili právní problémy

Tereza M.

Moje pětiletá neteř mi neúmyslně rozbila novou plazmovou televizi.

Moje pětiletá neteř mi neúmyslně u nás při návštěvě rozbila novou plazmovou televizi. Mám sjednanou pojistku „pojištění odpovědnosti občana za škodu v běžném občanském životě“. Likvidátor nám řekl, že pokud je rodinná vazba mezi poškozeným a pojistníkem, pojišťovna nemusí nic hradit. Podotýkám, že nežijeme ve společné domácnosti. Jakým způsobem mám dále celou záležitost řešit? Děkuji.

Osud celého případu opravdu vězí na konkrétním znění smluvních podmínek.

Na základě Vašeho dotazu bohužel není možné podat podrobnější informace k Vašemu případu. Nicméně doporučujeme vyčkat, jak likvidátor škodu uzavře, případně proti rozhodnutí vyjádřete odůvodněný nesouhlas adresovaný pojišťovně. V krajním případě se budete muset obrátit na soud s žalobou na vyplacení pojistného. Osud celého případu opravdu vězí na konkrétním znění smluvních podmínek, takže bychom doporučili se obrátit na právního zástupce, aby si smlouvu a podmínky pojišťovny důkladně prostudoval a věc s Vámi dále řešil.

Silvie Burešová

Zboží neodpovídá vyobrazení na webových stránkách prodejce.

Dobrý den, koupila jsem si výrobek v internetovém obchodě. Po zjištění, že zboží neodpovídá vyobrazení na webových stránkách prodejce, jsem se rozhodla zboží vrátit. Čtvrtý den ode dne doručení zásilky jsem proto písemně odstoupila od smlouvy. Zboží jsem však poslala zpět na adresu prodejce až devatenáctý den. Mám v takovémto případě nárok na vrácení peněz?

Máte nárok na vrácení Vámi uhrazené částky.

samozřejmě že máte nárok na vrácení Vámi uhrazené částky. Na daný smluvní vtah se budou aplikovat ustanovení o ochraně spotřebitele. Konkrétně v případě objednání zboží přes internet se jedná o obchod uzavřený na dálku prostředky komunikace na dálku. Jedná se tedy o obchod uzavřený mimo provozovnu dodavatele a v takovém případě máte právo do 14 dní odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce.

Jiří Vosyka

Pojišťovna mi vyplatila plnění, nyní ho chce zpět.

Dobrý den, pracuji jako fin. konzultant pro společnost Broker Consulting na mandátní smlouvu a zároveň jsem byl zaměstnán jako dispečer na trvalý pracovní poměr. Měl jsem uzavřené pojištění u pojišťovny Uniqa pro prípad úrazu i pracovní neschopnosti. V roce 2010 se mi stal úraz se kterým jsem byl v pracovní neschopnosti .. pojišťovna mi vyplatila plnění pro případ pracovní neschonosti za 94 dní tj. 39 000 Kč a nyní ho po mě chce zpět, protože jsem v době od 6.9.2010 – 8.12.2010 ( pracovní neschopnost) uzavřel dvanáct smluv o pojištění pro klienty…jak reagovat?

Pojišťovna nemá právo žádat zpět již vyplacené pojistné plnění.

k vámi nastíněnému problému se dá obecně říci, že dle našeho názoru pojišťovna nemá právo zkoumat a v souvislosti se sjednaným pojištěním omezovat Vaší vedlejší pracovní činnost. Pokud nastaly podmínky dle sjednané pojistné smlouvy opravňující k čerpání pojistného plnění, pak pojišťovna nemá právo žádat zpět již vyplacené pojistné plnění. Nicméně pro zaujetí jednoznačného právního názoru je nutné důkladně analyzovat pojistnou smlouvu včetně všeobecných pojistných podmínek, odůvodnění žádosti pojišťovny o vrácení vyplacené náhrady a v neposlední řadě ověřit pracovní smlouvu – pozice dispečer.

12...14
Velký otazník

Potřebujete poradit?

Zeptejte se raději nyní za málo peněz než pozdě a draze. V dnešní době potřebuje každý po svém boku právní zastoupení a my Vám ho do 24h poskytneme. Stačí vyplnit krátký formumulář expresního řešení.