Proč vybrat advokátní kanceláře RŮŽOVÁ?

 • Vysoká odbornost, specializace a kvalifikovanost
 • Individuální přístup a zkušenosti s velkými kauzami
 • Nabízíme cenově dostupné právní služby ve všech oblastech práva
 • Rozsáhlé zkušenosti a praxe v tzv. sporné agendě (zastupování před soudy, správními či rozhodčími orgány)
 • Součástí týmu je rovněž daňový poradce, jehož revizi jsou postupovány určité klientské výstupy, zejm. smlouvy

Prohlédněte si naše služby

Insolvenční právo

Obchodní právo

Občanské právo

Veřejné právo

 • Insolvenční právo
 • Osobní bankrot
 • Oddlužení
 • Zastupování před soudy a jinými orgány
 • Obchodní právo
 • Smlouvy a dohody
 • Nemovitosti a stavební právo
 • Úschovy peněz
 • Zastupování před soudy a jinými orgány
 • IT právo
 • Právo duševního vlastnictví
 • Doprávní právo a logistika
 • Veřejné zakázky
 • Právo EU, Fondy EU
 • Energetika a investiční celky
 • Fúze a akvizice
 • Sportovní právo
 • Farmacie a zdravotnictví
 • Právní pomoc městům a obcím
 • Pojistné právo / pojišťovací právo
 • Pracovní právo a kolektivní vyjednávání
 • Občanské právo
 • Bytové právo
 • Smlouvy a dohody
 • Úschovy peněz
 • Zastupování před soudy a jinými orgány
 • Rodinné právo
 • Právo duševního vlastnictví
 • Sportovní právo
 • Farmacie a zdravotnictví
 • Právní pomoc městům a obcím
 • Pojistné právo / pojišťovací právo
 • Pracovní právo a kolektivní vyjednávání
 • Smlouvy a dohody
 • Nemovitosti a stavební právo
 • Zastupování před soudy a jinými orgány
 • Veřejné zakázky
 • Právo EU, Fondy EU
 • Energetika a investiční celky
 • Farmacie a zdravotnictví
 • Právní pomoc městům a obcím
 • Trestní právo
 • Pracovní právo a kolektivní vyjednávání
Vytvořil WebMotion / Využíváme redakční systém WebContent CMS
Založení společnosti Prodej ready made Sídlo společnosti