Spolupracujeme - konzultanti

Architektonická kancelář

Díky spolupráci s odborníky mající zkušenosti ve stavebnictví jsme schopni zajistit kompletní servis na úseku výstavby a územního plánování.

www.mynymy.cz

Daňová kancelář Růžová

Daňový poradce je oprávněn poskytovat právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

www.dkruzova.cz

Exekutorský úřad Praha – východ

www.euprahavychod.cz

Inkasní společnost – espacio s.r.o.

Společnost zabývající se odkupem, vymáhání a správou pohledávek.

Nobelia, s.r.o. – poradce pro pojištění a likvidaci škod

Dále spolupracujeme s českou společností zabývající se pojišťovacími službami v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik, privátním pojištěním majetku i životním pojištěním. Tato společnost zastupuje klienty i při řešení pojistných událostí. Jejím cílem je poskytovat exkluzivní a vysoce profesionální servis.

www.nobelia.eu

Moravský Peněžní Ústav

Zprostředkování úvěrů pro podnikatelské záměry.

www.mpu.cz

Odhady a oceňování nemovitostí

Bc. Stanislav Boukal, ml. odhady a oceňování nemovitostí,pozemků a bytů pro převody vlastnictví (prodej, koupě, dar..), vypořádání dědictví, daňové účely

Finanční poradenství a pojištění

Ing. Stanislav Boukal st. poradenská a konzultační činnost v oblasti pojištění osob a majetku, stavebního spoření, hypotéčních úvěrů s možností zprostředkování smluv u fin. a poj. ústavů

Vytvořil WebMotion / Využíváme redakční systém WebContent CMS
Založení společnosti Prodej ready made Sídlo společnosti