Ing. Ivana Jíchová, daňový poradce (č. osv. 4698)

Ivana Jíchová je absolventem Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Je členkou Komory daňových poradců České republiky. Svazem účetních ČR je certifikována pro „Certifikovaná účetní „ a „Účetní expert“. Rovněž je absolventem jednosemestrálního kurzu „Mezinárodně uznávané účetní standardy“ na VŠE v Praze. Primárně se zaměřuje na daňovou oblast, účetní poradenství, poskytování účetních služeb a ekonomického poradenství.

 

Daňové poradenství

Proč využít daňového poradce?

 • Vysoká odbornost
 • Odložení daňového přiznání
 • Povinné pojištění odpovědnosti
 • Povinnost zachovat mlčenlivost
 • Přihlášení k etickému kodexu Komory daň. poradců ČR
 • Daňová optimalizace

Poskytované služby:

 • Zpracování daňových přiznání
 • Daňová optimalizace
 • Prodloužení termínu pro podání přiznání k DPFO a DPPO
 • Zpracování přehledů na SP a ZP
 • Zastupování u správců daně
 • Zpracování odborných stanovisek
 

Účetní poradenství

 • Vedení účetnictví a daňové evidence
 • Zpracování účetní závěrky
 • Vyhotovení účetních směrnic
 • Příprava statistických hlášení

Ekonomické poradenství

Vytvořil WebMotion / Využíváme redakční systém WebContent CMS
Založení společnosti Prodej ready made Sídlo společnosti