Veřejné zakázky

Poskytování právních služeb v oblasti veřejných zakázek zahrnuje jak právní služby poskytované přímo zadavatelům veřejných zakázek, tak i právní služby poskytované uchazečům o účast vkonkrétním zadávacím řízením. V případě právního poradenství poskytovaného zadavatelům poskytujeme komplexní servis spojený se zadáváním veřejné zakázky – od analýzy podmínek použití zadávacího řízení a doporučení jeho nejvhodnějšího druhu, přes přípravu kompletní zadávací dokumentace včetně rozsahu a způsobu prokázání splnění kvalifikačních předpokladů uchazečů, právní podporu při posuzování a hodnocení nabídek a přípravu rozhodnutí zadavatele o námitkách uchazečů, po případné sepisování stanovisek pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a zastupování zadavatele před tímto úřadem. Při zastupování uchazeče o veřejnou zakázku poskytujeme právní poradenství související zejména s přípravou nabídek uchazeče a kontroly nabídek s ohledem na právní a formální požadavky dle zákona č. 137/2006 Sb., o  veřejných zakázkách či právní služby v souvislosti s ochranou uchazeče proti nesprávnému postupu zadavatele.

Rovněž jsme se podílíme na přípravě platného zákona o veřejných zakázkách.

Vytvořil WebMotion / Využíváme redakční systém WebContent CMS
Založení společnosti Prodej ready made Sídlo společnosti