Domů

>

Právní služby

>

Smlouvy a dohody

Smlouvy a dohody

 • smlouvy o převodech nemovitostí – kupní, darovací, směnné atd.
 • smlouvy spoluvlastnické smlouvy o věcných břemenech
 • smlouvy upravující vztahy mezi manželi a smlouvy o vypořádání majetku mezi manželi
 • smlouvy o dílo
 • smlouvy o převodech obchodních podílů
 • smlouvy zprostředkovatelské
 • smlouvy o obchodním zastoupení
 • smlouvy o postoupení pohledávek
 • smlouvy o převzetí závazku
 • smlouvy nájemní a podnájemní
 • smlouvy o převodech členství v družstvech
 • smlouvy zakládající zajištění závazku zástavní smlouvy, smlouvy o ručení, smlouvy o převodu práva k zajištění závazku.
 • ověřování pravosti podpisů na listinách jak u nás sepsaných, tak donesených a před advokátem podepsaných, ověření advokátem má rovnocennou platnost jako ověření notáře či matriky;
 • uplatnění neplatnosti smluv a odstoupení od smluv;
 • mimosoudní a soudní řešení sporů vyplývajících ze smluvních vztahů.
Velký otazník

Potřebujete poradit?

Zeptejte se raději nyní za málo peněz než pozdě a draze. V dnešní době potřebuje každý po svém boku právní zastoupení a my Vám ho do 24h poskytneme. Stačí vyplnit krátký formumulář expresního řešení.