Domů

>

Právní služby

>

Rodinné právo

Rodinné právo

 • rozvod manželství;
 • úprava poměrů nezletilých dětí pro dobu před rozvodem a po rozvodu manželství – svěření dětí do výchovy jednoho z rodičů, střídavá výchova a společná výchova dětí;
 • zbavení, omezení a pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti;
 • styk rodičů příp. ostatních příbuzných s nezletilými dětmi;
 • výživné nezletilých a zletilých dětí;
 • výživné manželů a výživné po rozvodu;
 • výživné neprovdané matky a náklady s těhotenstvím a porodem;
 • určení a popření otcovství;
 • pěstounská péče, osvojení, poručnictví, opatrovnictví;
 • manželské a předmanželské smlouvy o úpravě společného jmění manželů;
 • sepisování a ověřování všech listin potřebných k tzv. dohodnutému rozvodu – dohody rodičů o úpravě poměrů nezletilých dětí, smlouvy manželů o vypořádání vzájemných majetkových vztahů (společného jmění manželů), uspořádání bytové situace a vyživovací povinnosti, vše pro dobu po rozvodu;
 • vypořádání společného jmění manželů ve sporných řízeních;
 • vypořádání společného nájmu bytů (družstevních, obecních, soukromých vlastníků).
Velký otazník

Potřebujete poradit?

Zeptejte se raději nyní za málo peněz než pozdě a draze. V dnešní době potřebuje každý po svém boku právní zastoupení a my Vám ho do 24h poskytneme. Stačí vyplnit krátký formumulář expresního řešení.