Právo EU, Fondy EU

Každodenní poskytování právních služeb vychází z dokonalé znalosti komunitárního práva, zejména základních norem evropského zákonodárství. Tato každodenní praxe se rovněž neobejde bez soustavného posuzování vlivů evropských rozhodnutí na národní legislativu ve světle vybraných precedentních rozsudků Evropského soudního dvora. Mimo obvyklý rozsah právní pomoci, který se soustřeďuje obecně na ad hoc asistenci klientům při řešení praktických problémů s aplikací práva EU, je kladen souběžně důraz na aktuální otázky návrhů a diskusí nad novými normami, které mají z hlediska ochrany zájmů klienta potencionální dopad na jeho postavení, a to s ohledem na poměrně zdlouhavý proces přijímání zákonů v EU včetně možnosti tento proces monitorovat a aktivně na něm participovat. Dále poskytujeme právní poradenství související s oblastí soutěžního práva EU a zejména možností a praktického využití dotací z fondů EU.

Vytvořil WebMotion / Využíváme redakční systém WebContent CMS
Založení společnosti Prodej ready made Sídlo společnosti