Právo duševního vlastnictví/Právo autorské, práva související s právem autorským

Poskytujeme právní poradenství ve všech oblastech práva duševního vlastnictví. Naši právníci mají zkušenosti s řešením otázek týkajících se práv k výsledkům tvůrčí duševní činnosti zahrnující práva autorská i práva od nich odvozená, práva k patentům a průmyslovým vzorům, práva na ochranu know-how, průmyslová práva, práva na označení včetně ochranných známek a práva k doménovým jménům, a to na národní, komunitární i mezinárodní úrovni. Našim klientům poskytujeme kompletní právní služby zejména v souvislosti s přípravou registrací a notifikací, přípravou smluvní dokumentace, zastupováním před Úřadem průmyslového vlastnictví a zastupováním před soudy v rámci sporných řízení v případech, kdy dojde k porušení práv k nehmotným statkům.

Právní služby v oblasti práv k nehmotným statkům zahrnují zejména:

Vytvořil WebMotion / Využíváme redakční systém WebContent CMS
Založení společnosti Prodej ready made Sídlo společnosti