Domů

>

Právní služby

>

Pojistné právo / pojišťovací právo

Pojistné právo / pojišťovací právo

Advokátní kanceláře Růžová se jako jedna z mála českých advokátní kanceláří specializuje na pojišťovací právo.

V oblasti soukromého práva poskytujeme:

zastupování v různých řízeních (předběžná opatření, exekuční řízení, konkurzní řízení).

V oblasti veřejného práva poskytujeme:

zastupování v řízeních o ochraně spotřebitele.

Další služby:

rating, compliance, reporting.

Poskytujeme i služby v souvisejících pojistných oborech jako je pojistná matematika, risk management, zajišťovnictví, interní i externí audit, finance a účetnictví.

 • sepisování a analýzy veškerých typů smluv (pojistné smlouvy, zprostředkovatelské smlouvy, zajišťovací smlouvy, smlouvy o převodech pojistného kmene, smlouvy o vyčlenění činností, smlouvy o sdílení nákladů);
 • sepisování všeobecných pojistných podmínek (včetně formulářových smluv, předchozí právní analýzy trhu, metodických postupů, pilotních školení);
 • vypracovávání vzorových žalob pro pojišťovny o různé typy plnění;
 • zastupování ve sporech o plnění (zejména pojišťovací vztahy, pohledávky na pojistném a zajistném);
 • žaloby na náhradu škody (včetně přechodu regresních práv);
 • zastupování v různých řízeních (předběžná opatření, exekuční řízení, konkurzní řízení).
 • vyřizování žádostí o povolení podnikat na finančním trhu u ČNB a jejich změny, včetně přípravy nezbytné průvodní dokumentace;
 • sepisování různých žádostí a zastupování ve správních řízeních o vydání různých druhů rozhodnutí podle zákona o pojišťovnictví a jiných souvisejících zákonů;
 • zastupování ve správním řízení o uložení nápravných opatření na různých stupních;
 • podání ve věcech plnění oznamovacích povinností vůči státnímu dohledu;
 • registrační povinnosti při rozšiřování činnosti v rámci EU i mimo ní;
 • zastupování v řízeních o ochraně spotřebitele.
 • analýzy smluvní dokumentace a provozních evidencí plateb;
 • vymáhání nároků do garančního fondu ČKP;
 • stanoviska a konzultace ve věcech odpovědnosti za škodu podle občanského i obchodního zákoníku i zvláštních právních předpisů;
 • interní kontrola a řízení rizik;
 • mapování rizik;
 • testování interních procesů;
 • vytváření individuálních manuálů;
 • konzultace, analýzy a poradenství v pojišťovnictví;
 • due diligence;
 • finanční umístění aktiv;
 • investiční záměry;
 • technické rezervy;
 • solventnost a garanční fond;
 • vnitřní kontrolní systém;
 • audit, účtování, podmínky konsolidace;
 • finanční konglomeráty a holdingové osoby;
 • finanční operace v rámci skupiny;
 • převody pojistných kmenů a ozdravné plány;
 • řízení rizik a pravidla obezřetnosti;
 • rating, compliance, reporting.
Velký otazník

Potřebujete poradit?

Zeptejte se raději nyní za málo peněz než pozdě a draze. V dnešní době potřebuje každý po svém boku právní zastoupení a my Vám ho do 24h poskytneme. Stačí vyplnit krátký formumulář expresního řešení.