Nemovitosti a stavební právo

Kromě běžné oblasti převodů a správy nemovitostí zaměřuje na komplexní právní poradenství ve správních řízeních spojených s výstavbou, údržbou a rekonstrukcí staveb a s investiční činností. A to od jejího samého počátku ve stádiu územního plánování přes fázi územního rozhodování, až po stavební řízení, vše na základě důkladné znalosti nejen platného stavebního zákona, ale i ostatních právních předpisů (např. zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o státní památkové péči).

Vytvořil WebMotion / Využíváme redakční systém WebContent CMS
Založení společnosti Prodej ready made Sídlo společnosti