Domů

>

Právní služby

>

Nemovitosti a stavební právo

Nemovitosti a stavební právo

Kromě běžné oblasti převodů a správy nemovitostí zaměřuje na komplexní právní poradenství ve správních řízeních spojených s výstavbou, údržbou a rekonstrukcí staveb a s investiční činností. A to od jejího samého počátku ve stádiu územního plánování přes fázi územního rozhodování, až po stavební řízení, vše na základě důkladné znalosti nejen platného stavebního zákona, ale i ostatních právních předpisů (např. zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o státní památkové péči).

 • převody vlastnictví a spoluvlastnictví vč. kompletního právního servisu – koupě, prodej darování, směny, vypořádání spoluvlastnictví;
 • úschova kupní ceny a její následné vyplacení prodávajícímu;
 • vztahy mezi spoluvlastníky – smlouvy o hospodaření se společnou nemovitostí, zrušení spoluvlastnictví;
 • nájmy a podnájmy nemovitostí;
 • věcná břemena, zástavní a předkupní právo;
 • vydržení vlastnického práva;
 • zastupování v řízení s katastrálními úřady;
 • zastupování ve sporech z vlastnických či spoluvlastnických vztahů;
 • sepisování a posuzování všech typů smluv týkajících se nemovitostí;
 • zastupování ve sporech týkajících se problematiky všech druhů nemovitostí;
 • ověřování pravosti podpisů na listinách jak u nás sepsaných, tak donesených a před advokátem podepsaných, ověření advokátem má rovnocennou platnost jako ověření notáře či matriky.
Velký otazník

Potřebujete poradit?

Zeptejte se raději nyní za málo peněz než pozdě a draze. V dnešní době potřebuje každý po svém boku právní zastoupení a my Vám ho do 24h poskytneme. Stačí vyplnit krátký formumulář expresního řešení.