Domů

>

Právní služby

>

IT právo

IT právo

Licenční smlouvy k software, obchodní podmínky při distribuci software či při provozování e-shopu, právní problematika informačních systémů, distanční smlouvy uzavírané při on-line prodeji, odpovědnostní vztahy související se software, poradenství v oblasti GNU/GPL, ochrana know-how, ochrana informaci, autorskoprávní problematika a nekalá soutěž v prostředí internetu, právní vztahy k ochranným známkám (podaní přihlášky, námitek), doménové spory, firemní právo atd.

Poskytujeme své právní služby ve všech relevantních oblastech týkajících se práva informačních technologií. V rámci IT práva nabízí zejména zpracování a revizi smluv souvisejících s vývojem a užitím softwarových a jiných IT produktů, soudní a mimosoudní řešení sporů mezi uživateli a dodavateli informačních technologií. Profilujeme se i při administraci veřejných zakázek v oblasti IT, kdy mimo jiné poskytuje svým klientům právní služby při vypracování odborných právních stanovisek.

V rámci komplexního právního poradenství máme zkušenosti i v ostatních oblastech, bezprostředně souvisejících s prostředím sítě internet, a to například při registraci doménového jména, případně v problematice ochrany spotřebitele při uzavírání smluv prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.

Další významnou otázkou v prostředí neustálého propojování se informačních a komunikačních technologií je z právního hlediska ochrana osobních údajů. Proto svým klientům v této oblasti právníci poskytují právní poradenství při zpracování osobních údajů, nabízí zkušenosti v řízení před Úřadem pro ochranu osobních údajů a řeší spory o ochranu osobnosti.

Poradenství v oblasti telekomunikačního práva zejména souvisí s provozováním a propojováním sítí elektronických komunikací včetně jejich regulace.

    Velký otazník

    Potřebujete poradit?

    Zeptejte se raději nyní za málo peněz než pozdě a draze. V dnešní době potřebuje každý po svém boku právní zastoupení a my Vám ho do 24h poskytneme. Stačí vyplnit krátký formumulář expresního řešení.