Oddlužení / Osobní bankrot / Bankrot

Hledáte vhodnź způsob vypořádání s Vašimi dluhy?

Pomůžeme Vám zjistit, zda je právě pro Vás vhodný způsobe oddlužení (vyhlášení osobního bankrotu).

Kvalita našich služeb je garantována specializovanými právníky majíci bahaté zkušenosti v oblasti insolvenčního práva. Nad průběhem celého procesu oddlužení dohlíźí advokáti a insolvenční správci. Narozdíl od konkurence jsme profesně pojištěni pro případ způsobení škody vadným poskytováním právních služeb.

Proč právě oddlužení a pro koho je určeno?

Oddlužení, nebo-li tzv. osobní bankrot je způsob řešení úpadku dle insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. Tento institut je výjimečný tím, že umožňuje zbavit se veškerých závazků jednou provždy. Pro poctivého dlužníka je to šance, jak definitivně vyřešit finanční problémy a zastavit exekuce.

Oddlužení je přípustné pouze u fyzických osob či právnických, které nemají závazky z podnikání. Je nejčastěji určeno pro fyzické osoby, jejichž závazky vznikly běžným provozem domácnosti, typicky pak neschopností splácet spotřebitelské úvěry a půjčky.

Jedná se o způsob řešení finanční tísně jednotlivce, přičemž tento způsob preferuje sociální aspekt před aspektem ekonomickým. V průběhu oddlužení totiž stačí uhradit během 5 let věřitelům pouze 30% z celkové dlužné částky (jedná se o částku minimální určenou pro nezajištěné věřitele). Od zbývající části dluhu je po skončení oddlužení dlužník osvobozen a nemusí zbývající dluh věřitelům hradit! Po úspěšném oddlužení je tedy jednotlivci umožněno začít nový životní start zcela bez dluhů.

Zákon nabízí dvě možné formy řešení Vašich finančních problémů:

  1. Oddlužení plněním splátkového kalendáře – jedná se o nejčastější formu oddlužení. Věřitelům je po dobu 5 let splácena měsíčně přesně určená finanční částka z příjmů dlužníka, a to v rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky.

  2. Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty – v tomto případě se věřitelé uspokojí zpeněžením dlužníkova majetku. Jde o prodej majetku, který dlužník nabyl v minulosti. Pokud některý z věřitelů dlužníka je zajištěný (jeho pohledávku zajišťuje dlužníkův majetek, tento věřitel se prodejem majetku uspokojí v každém případě).

Jak zjistit, zda právě Vy „dosáhnete“ na zákonem stanovenou hranici a zda Vám soud oddlužení povolí? Nabízíme Vám provedení přesného výpočtu, kterým Vám na tuto otázku odpovíme. Spočítáme, jaká částka z Vašich příjmů by mohla být uhrazena Vašim věřitelům. Co nám musíte předložit, abychom pro Vás mohli výpočet zpracovat? Stačí nám pouze tato dokumentace:

  1. aktuální výši všech Vašich závazků – nutné doložit přesnou výši včetně všech penále a poplatků účtovaných věřitelem. Každý Váš věřitel by Vám měl na požádání sdělit aktuální výši závazku nezbytnou pro přesný výpočet. Předložíte nám zároveň veškeré úvěrové smlouvy, které máte dosud nesplaceny.

  2. Potvrzení o výši Vašich současných příjmů – předložíte nám aktuální platební výměr nebo sdělíte přesnou částku starobního, invalidního důchodu či jiných dávek, které pobíráte.

  3. Fakultativně – údaj o Vašem majetku a odhadu jeho ceny - pouze v případě, že máte majetek takové hodnoty, aby z něj mohli být uspokojeni jak zajištění, tak nezajištění věřitelé, tzn. všichni Vaši věřitelé. Tento údaj není nutný v případě, že Vaše situace jednoznačně umožňuje oddlužení pouze plněním splátkového kalendáře.

Poté, co doručíte do naší advokátní kanceláře výše požadované podklady, zpracujeme Vám bez zbytečného odkladu přesný výpočet a sdělíme Vám, zda se je pro Vás oddlužení vhodné a zda se Vám vyplatí investovat čas a peníze do zpracování návrhu na povolení oddlužení.

Naše advokátní kancelář pro vás připravila férové podmínky právní pomoci, které zohledňují Vaši životní situaci.

CENA*:
  • Pro fyzickou osobu se cena dle složitosti případu pohybuje v rozmezí 6.500,– Kč až 9.900,– Kč
  • Pro manželský pár 11.500,–Kč až 13.900,–Kč.
*Cena je placena následovně (1.500,– Kč při úvodní konzultaci, následně ve splátkách až do podání insolvenčního návrhu).


S námi máte jistotu dopředu transparentně sdělených podmínek a profesionálně a kompletně odvedených služeb – právních služen. Právní služby (Vaše oddlužení) Vám poskytne advokátní kancelář nikoliv nějaké „eseróčko“ (společnost s.r.o.) mající omezené zodpovědnost. My máme k tomu odpovídajíc vzdělání (JUDr. či Mgr.), jsme vázaní profesní etikou, jsme pojištěni proti způsobené škodě.

V neposlední řadě na rozdíl od četné konkurence jsme Vám připraveni jako advokáti poskytnout asistenci řízení, ve kterém bude rozhodováno o úpadku či v dalších jednáních spojených s procesem oddlužení. Např. v nařízeném přezkumném jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek či na svolané schůzi věřitelů, apod. 

 

Neváhejte se na nás obrátit!

Stačí nám zavolat a my se budeme už individuálně věnovat se vší péčí Vašemu případu.

Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme při řešení Vaší tíživé životní situace.


Tel.: +420 224 283 875

Váš tým AK RůžováAdvokátní kanceláře Růžová
Růžová 1
110 00 Praha 1
Email: office@akruzova.cz

Tel.: + 420 224 283 875, Fax: + 420 224 283 875

Vytvořil WebMotion / Využíváme redakční systém WebContent CMS
Založení společnosti Prodej ready made Sídlo společnosti