Domů

>

Právní služby

>

Fúze a akvizice

Fúze a akvizice

V rámci této specializace máme zkušenosti s právním poradenstvím při převodech akcií či obchodních podílů. Dále pak poskytujeme poradenství při komplexním řešení akvizic formou prodeje, resp. nákup podniků, jejich částí či pronájmu podniků. V rámci této specializace je samozřejmostí poskytování poradenství již při identifikaci obchodní příležitosti klienta, navržení nejvhodnějšího právního postupu, poskytnutí služeb spolupracujících odborníků z oblasti ekonomie, daňového poradenství a v neposlední řadě služeb soudních znalců v odpovídajícím oboru. Základem je vytvoření pracovního týmu složeného nejen z právníků ale i z dalších potřebných odborníků. Jedině tak jsme schopni poskytnout ty nejkomplexnější služby včetně posouzení ekonomických, účetních a daňových dopadů celé transakce.

Součástí našich služeb v oboru prodejů podniků, fúzí a akvizic je zejména:

  • pro klienty v postavení prodávajícího: detailní předtransakční prověrky předmětu prodeje (due diligence) zaměřené na identifikaci potenciálních rizik, které mohou snižovat cenu předmětu prodeje; ve spojení s finančními a daňovými poradci doporučení nejvhodnější formy transakce, to vše i s ohledem na skutečnosti zjištěné při předtransakční prověrce;
  • pro klienty v postavení kupujícího: právní prověrky předmětu koupě (due diligence) a zpracování zpráv o výsledcích prověrky zaměřených na identifikaci skutečností důležitých z hlediska koupě předmětné společnosti či podniku, případně i na skutečnosti relevantní z hlediska dalšího úspěšného provozu společnosti či podniku, či dalších záměrů klienta s investicí;
  • příprava či posouzení veškeré právní dokumentace; zejména smluv o koupi a prodeji akcií či o převodu obchodního podílu, popřípadě smluv o převodu či nájmu podniku nebo převodu jednotlivých aktiv; smluv o společném podniku (joint-venture); smluv o výkonu funkce se statutárními orgány; opčních, akciových nebo jiných motivačních programů pro manažery;
  • příprava či posouzení smluvní dokumentace pro financování transakcí a pro poskytnutí zajištění tohoto financování;
  • aktivní účast při vyjednávání o podmínkách transakcí se zaměřením na nalezení řešení, které plně vyhovuje zájmům klienta a které je současně přijatelné pro druhou smluvní stranu;
  • zajištění všech služeb v souvislosti s regulatorními a veřejnoprávními požadavky, zejména zajištění souhlasu úřadů odpovědných za ochranu hospodářské soutěže, popřípadě jiných regulátorů relevantního trhu, plnění oznamovacích povinností ve vztahu k regulovaným trhům cenných papírů či regulátorovi finančního trhu;
  • zajištění právních kroků spojených s vypořádáním transakcí a zajištění tzv. postakvizičních kroků;
  • právní poradenství společnostem a jejich akcionářům, kotovaným na regulovaných trzích, včetně zajištění vyřazení akcií z regulovaných trhů, povinné nebo dobrovolné nabídky převzetí;
  • zajištění následné restrukturalizace nabyté společnosti formou přeměny, tj. fúzí, rozdělením, odštěpením nebo jinou formou, za účelem daňové optimalizace holdingové struktury nebo efektivního čerpání bankovního nebo jiného financování.
Velký otazník

Potřebujete poradit?

Zeptejte se raději nyní za málo peněz než pozdě a draze. V dnešní době potřebuje každý po svém boku právní zastoupení a my Vám ho do 24h poskytneme. Stačí vyplnit krátký formumulář expresního řešení.