Domů

>

Právní služby

>

Farmacie a zdravotnictví

Farmacie a zdravotnictví

Jsme rovněž schopni poskytnout svým klientům komplexní právní poradenství v oblasti farmacie, zdravotnictví a požadavků na výrobky, a to zejména v níže uvedených oblastech:

  • Life Sciences (poradenství v oblastech dovozu a prodeje, povolení k velkoobchodnímu a maloobchodnímu prodeji, licenčních požadavků, povolení pro místní výrobu a distribuci, požadavků na označování výrobků, testování léčiv i otázek ochrany osobních údajů)
  • Právo v oblasti zdravotnictví a farmacie (služby týkající se akvizic nemocnic i farmaceutických společností, pracovněprávních vztahů poskytovatelů zdravotnických služeb i farmaceutických společností, ochrany osobních údajů i vedení zdravotnických záznamů a elektronické evidence, generických léčiv, souběžného dovozu, rozličných regulačních opatření, klinického testování či všeobecné bezpečnosti léků)
  • Investice a financování v oblasti Life Sciences (komplexní právní poradenství včetně otázek financování; námi přidaná hodnota spočívá zejména v pevných vztazích s předními finančními společnostmi a investory ve finančním sektoru a také v bohatých znalostech odvětví Life Sciences)
  • Zdravotnictví & IT (komplexní právní poradenství v oblasti vedení klinických záznamů v elektronické podobě, kde se kromě jiného zabývá otázkami obecných návrhů systémů vedení záznamů, dodržování regulačních předpisů, autorského práva a ochrany osobnosti i ochrany osobních údajů)
  • Právo duševního vlastnictví (právní služby mj. v oblastech vývoje a prodeje softwaru, autorských práv, ochranných známek, patentů, průmyslových vzorů a ochrany obchodní firmy a know-how; komplexní právní podpora v řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví České i Slovenské republiky a před Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu ve věcech registrace ochranných známek, patentů a ostatních práv duševního a průmyslového vlastnictví)
  • Právo hospodářské soutěže (právní služby v oblasti fúzí na českém i slovenském trhu, oznámení o spojení pro účely jejich podání orgánům pro ochranu hospodářské soutěže jak v České, tak ve Slovenské republice, poradenství klientům s dominantním postavením na trhu v souvislosti s různými druhy chování při výkonu jejich podnikatelských aktivit a dále v souvislosti s uzavíráním smluvních vztahů a jiným jednáním mezi podnikatelskými subjekty s potenciálními dopady na hospodářskou soutěž)
Velký otazník

Potřebujete poradit?

Zeptejte se raději nyní za málo peněz než pozdě a draze. V dnešní době potřebuje každý po svém boku právní zastoupení a my Vám ho do 24h poskytneme. Stačí vyplnit krátký formumulář expresního řešení.