Domů

>

Právní služby

>

Bytové právo

Bytové právo

 • převody bytů v osobním vlastnictví (koupě a prodej, darování, směny, vypořádání spoluvlastnictví);
 • družstevní byty vč. převodů členství v družstvu;
 • nájmy bytů a nebytových prostor vč. podnájmů;
 • nájemní smlouvy pro pronajímatele i nájemce;
 • společný nájem bytu manželů – jeho vypořádání;
 • přechody nájmu bytu na spolužijící osoby;
 • výměny bytů;
 • výpovědi nájmů a podnájmů;
 • vyklizení bytů a nebytových prostor;
 • smlouvy o výstavbě a smlouvy o dílo týkající se bytů;
 • zástavní smlouvy k bytům a vymáhání práv zástavních věřitelů;
 • právní problematika bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek;
 • právní problematika nových bytových jednotek – přístavby, nástavby, vestavby;
 • sepisování a posuzování všech typů smluv s bytovou problematikou;
 • advokát na bytové právo Vás zastoupí ve všech sporech s bytovou problematikou
 • komplexní právní servis při zakládání bytových družstev;
 • právní pomoc při tvorbě a změnách stanov bytových družstev, domovního řádu a dalších vnitrodružstevních předpisů;
 • právní pomoc při řešení porušování členských práv povinností včetně vyloučení člena družstva;
 • zastupování družstva nebo klientů před soudem;
 • převody bytových jednotek do osobního vlastnictví členů bytového družstva;
 • právní servis při vzniku společenství vlastníků bytových jednotek.
Velký otazník

Potřebujete poradit?

Zeptejte se raději nyní za málo peněz než pozdě a draze. V dnešní době potřebuje každý po svém boku právní zastoupení a my Vám ho do 24h poskytneme. Stačí vyplnit krátký formumulář expresního řešení.