Mgr. Marek Ječmen, advokátní kancelář

250 Advokát Mgr. Marek Ječmen je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a je samostatným advokátem. Poskytuje generální právní poradenství, přičemž se specializuje na občanské, obchodní a trestní právo. V uvedených právních odvětvích má rozsáhlé zkušenosti, a to včetně četného zastupování klientů ve sporných soudních řízeních, se zkušenostmi se zastupováním ve velkých kauzách. Zastupuje v řízeních před soudy převážně ve věcech občanskoprávních a obchodněprávních. Účastní se na projektech právních auditů, procesech vymáhání pohledávek a provádí právní analýzy. Vede právní týmy svých specializací a zajišťuje poskytování komplexního právního servisu klientům.

Vytvořil WebMotion / Využíváme redakční systém WebContent CMS
Založení společnosti Prodej ready made Sídlo společnosti