JUDr. Jan Boltnar, Ph.D., advokát

jaboJUDr. Jan Boltnar Ph.D, působící jako samostatný advokát, je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, během studia se zúčastnil ročního stipendijního programu Evropské unie v Granadě ve Španělsku. Působil v přední české advokátní kanceláři jako specialista na IT právo. V oblasti poskytování právních služeb se vedle generální právní praxe zaměřuje zejména na IT právo, e-commerce, průmyslové vlastnictví a telekomunikace, právo autorské a práva související s právem autorským, v neposlední řadě na právo veřejných zakázek a koncesí, projektů PPP, právo veřejné podpory a insolvenční právo.

V průběhu své dosavadní praxe Jan Boltnar mimo jiné poskytoval poradenství při realizaci významných IT projektů jak v rámci rozvoje eGovernmentu tak v rámci rozvoje ICT v privátním sektoru. Kromě toho má četné zkušenosti s úvěrovým a projektovým financováním, sjednáváním smluv v oblasti energetiky a investičních celků, přípravou tendrové a zadávací dokumentace z pohledu zadavatelů i uchazečů.

 

 

Funkce / Členství / Aktivity

Právní ochrana počítačových programů
Novelizace zákona o spotřebních daní
Vytvořil WebMotion / Využíváme redakční systém WebContent CMS
Založení společnosti Prodej ready made Sídlo společnosti